La present Política de Privacitat detalla com la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) i Demà Món Sostenible, S.L., en la seva qualitat de corresponsables del tractament, tractaran les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web.

Fundesplai i Demà món Sostenible, S.L. tenen el seu domicili a 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), Carrer Riu Anoia, 42-54, Edifici Centre Esplai; i els interessats es podran posar en contacte mitjançant correu electrònic a l’adreça dadespersonals@fundesplai.org per poder formular consultes i exercir els seus drets en relació al tractament de les seves dades personals.

FINALITAT

Els corresponsables tractaran les dades personals dels usuaris, depenent de l’ús que aquests en facin, per alguna de les següents finalitats:

  • Donar resposta a les consultes que aquests poden fer al formulari habilitat a l’efecte.
  • Enviar el butlletí informatiu en el cas de que s’hagin subscrit.
  • Realitzar enquestes.
  • Vendre les entrades dels esdeveniments organitzats per la Fundació.

Les dades seran conservades durant el temps que sigui necessari per a complir amb la finalitat descrita, sense perjudici de que puguin ser conservades durant un termini superior en el cas de que una norma legal així ho exigeixi.

Els usuaris no seran objecte de decisions automatitzades ni s’elaboraran perfils d’aquests.

LEGITIMACIÓ

La base legítima per part dels corresponsables per a tractar les dades personals dels usuaris depèn del tipus de tractament que portin a terme. D’aquesta manera, les bases legítimes seran les següents:

  • Per a donar resposta a les diferents consultes rebudes efectuades pels usuaris, el propi interès legítim (art. 6.1.f) RGPD);
  • Per a l’enviament del butlletí informatiu, el consentiment prèviament atorgat a tal efecte per l’usuari (art. 6.1.a) RGPD). L’esmentat consentiment podrà ser revocat per l’usuari en qualsevol moment de forma gratuïta.
  • Per a la realització d’enquestes, el consentiment prèviament atorgat a tal efecte per l’usuari (art. 6.1.a) RGPD). L’esmentat consentiment podrà ser revocat per l’usuari en qualsevol moment de forma gratuïta.
  • Per a vendre les entrades dels esdeveniments organitzats per la Fundació, per l’execució d’un contracte del qual l’usuari n’és part (6.1.b) RGPD).

DESTINATARIS

No es preveuen les cessions de dades a tercers ni la transferència internacional de les mateixes, sense perjudici que sigui possible que es cedeixin dades entre les diferents entitats que formen part del mateix grup de la Fundació per a poder portar a terme els serveis esmentats.

DRETS

Els usuaris tindran en tot moment dret a accedir, rectificar, cancel·lar i, si procedeix, oposar-se al tractament de les seves dades personals, així com a reclamar davant l’Autoritat de Control pertinent en matèria de protecció de dades.