Reducció del malbaratament alimentari als menjadors escolars

Format: Presencial. 4 hores – curs obert (15 mesos). Idiomes: català i castellà.
Aquest projecte formarà a 500 educadors de menjadors escolars, mestres i educadors no formals i els presentarà una metodologia per reduir el malbaratament alimentari i promoure, entre els infants i joves, hàbits saludables i sostenibles, alimentació de proximitat i de temporada. Aquests fets són especialment rellevants, ja que l’informe “Escoles contra el malbaratament alimentari” ha establert que els centres educatius de la regió metropolitana de Barcelona llencen cada dia 46,9 g d’aliments per àpat i per infant  (uns 20,5 kg per escola).