Gimcana #Nom’hoempasso pel del Dia Universal dels Drets dels Infants (2022)

L’Article 17 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (Nacions Unides, 1989) reconeix el paper dels mitjans de comunicació social pel que fa a la difusió d’informació destinada als infants i s’estableix l’obligació de l’Estat de prendre mesures per protegir-los contra tota informació i material perjudicial per al seu benestar.  

En aquest context, es va dur a terme la Gimcana ‘No m’ho Empasso’, que tenia per objectiu reflexionar al voltant de la publicitat alimentària i com pot afectar negativament als nostres hàbits alimentaris. La gimcana va proposar una sèrie de proves lúdiques i de foment del pensament crític. Algunes de les proves van ser: 

  • Empassa boles: en aquesta activitat de “tragaboles humà”, els nens i nenes havien de recollir diversos missatges sobre publicitat enganyosa i valorar-los.  
  • Mentides a terra: A través d’un joc de bitlles, els infants tenien la missió de desxifrar un missatge amagat sobre enganys publicitaris.  
  • Atrapa etiquetes: el tradicional joc “atrapa la bandera” va servir per sensibilitzar els infants sobre la importància d’un etiquetatge per més just. 
  • Re-enquesta’t: l’última activitat va consistir en fer una valoració i votació sobre el consum i la publicitat d’aliments, un cop treballat tot el material i continguts de les altres activitats.  

Conjuntament amb l’acció col·lectiva i la lectura del manifest #No m’ho empasso! , aquesta activitat va comptar amb la participació de 78 centres educatius i 40 esplais, i amb uns 18.000 infants i joves participants