Acció col·lectiva #Nom’hoempasso!”, amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants (2022)

L’Article 17 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (Nacions Unides, 1989) reconeix el paper dels mitjans de comunicació social pel que fa a la difusió d’informació destinada als infants i s’estableix l’obligació de l’Estat de prendre mesures per protegir-los contra tota informació i material perjudicial per al seu benestar. En aquest context, l’acció col·lectiva d’aquest repte es va dur a terme al llarg de quatre dies on infants i joves van participar en diferents tallers per debatre i opinar sobre els missatges que es troben a diferents envasos d’aliments i van crear cartells amb diferents missatges sobre publicitat enganyosa. En cada centre educatiu o esplai, els infants van triar una imatge representativa i la van pujar a les xarxes socials. 

Conjuntament amb la gimcana i l’acció col·lectiva #No m’ho empasso! , aquesta activitat va comptar amb la participació de 78 centres educatius i 40 esplais, i amb uns 18.000 infants i joves participants