Manifest #Nom’hoempasso!, amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants (2022)

L’Article 17 de la Convenció sobre els Drets de l’Infant (Nacions Unides, 1989) reconeix el paper dels mitjans de comunicació social pel que fa a la difusió d’informació destinada als infants i s’estableix l’obligació de l’Estat de prendre mesures per protegir-los contra tota informació i material perjudicial per al seu benestar.  

En aquest context, durant dos dies es va reflexionar sobre la publicitat en l’alimentació d’infants i joves, i es va elaborar i llegir un manifest al respecte. Per l’elaboració del manifest es van recollir les opinions i les reivindicacions dels infants. El manifest estava composat per una part comuna a tots els centres on es demanava regular la publicitat d’aliments dirigida a infants i joves, i un apartat específic on els infants i joves de cada centre incloïen les seves aportacions. 

L’activitat va tenir visibilitat a les xarxes amb l’etiqueta #Nomhoempasso 

Conjuntament amb la gimcana i la lectura del manifest #No m’ho empasso! , aquesta activitat va comptar amb la participació de 78 centres educatius i 40 esplais, i amb uns 18.000 infants i joves participants