Reinventando el desperdicio alimentario: hablamos con Too Good To Go

El terme malbaratament alimentari es refereix al conjunt d’aliments descartats al llarg de la cadena alimentària que segueixen sent perfectament comestibles i adequats pel consum humà i que, a falta de possibles usos alternatius, acaben eliminats com a residu.

Avui dia aquest malbaratament alimentari constitueix un problema global, recordem algunes dades:

  • La pèrdua de recursos que podrien alimentar a tota la població mundial.
  • Els aliments malbaratats constitueixen un 8% del conjunt de gasos d’efecte hivernacle emesos.
  • Si el malbaratament fos un país seria el 3r en emissions de CO2, el 1r en consum d’aigua i el segon en ocupació de sòl agrícola.

La Comissió Europea considera que cada any es descarten més de 1.300 milions de tones d’aliments en el món, el que suposa 1/3 de la producció mundial. D’aquesta quantitat, 89 milions de tones corresponen a la Unió Europea, on de tot el menjar sa i comestible acabem convertint en residus entre un 30% i 50% (Mans Unides, 2020).

EXPERIÈNCIA EN 1A PERSONA: descobrint Too Good to Go

Too Good to Go es presenta com una iniciativa envers aquest malbaratament alimentari tan desproporcionat que hi té lloc actualment. Us adjuntem una entrevista amb Helena Calvo, Impact Project Manager d’aquesta plataforma, la qual respon a les següents qüestions: